Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’nin ve gençliğinin geleceğine ilişkin vizyonu

Koronavirüs pandemisi, dünyadaki sosyal ve politik ilişkileri kökten değiştirerek iş ve eğitimde köklü değişikliklere yol açtı. Sosyal medya kullanımının her zamankinden daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, sadece iş ve eğitim sektörleri değil, aynı zamanda catering sektörü de müşteri isteklerini yerine getirmek için çevrimiçi hizmetlere güvenmeye başladı. Uluslararası ticaret ve lojistikte bile radikal değişiklikler meydana geldi.

Salgın milyonlarca insanın hayatını alt üst etmeye devam ederken, birçok ülkede insanlar hükümetlerine karşı küskün olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığındaki başarısına rağmen, Donald Trump, Amerikalıların pandemi sırasındaki politikalarına kızdığı için son başkanlık seçimini kaybetti. Almanya’da Yeşiller Partisi’nin görünüşte durdurulamaz yükselişi bile bir durgunluğa girdi.

Gençler tartışmaya katıldı

Pandemi boyunca gençlerin artan hoşnutsuzluğu, en önemli tartışma konularından biri haline geldi. Eğitim ve istihdamda yeni sorunların ortaya çıkmasıyla gelecek kaygıları derinleşti. Gençler, sosyal adalet ve çevre konularına yoğun ilgi göstererek, devam eden dijital devrime ayak uydurmakta zorlanan eski nesillere yabancılaşmış hissediyorlar.

AKP, siyasi iktidardaki yirmi yıllık iktidarı boyunca gençliğin sorunlarına ve endişelerine ciddi şekilde eğildi. Her ilde üniversitelerin ve meslek yüksekokullarının açılmasıyla Türkiye’de üniversiteye kayıt oranı önemli ölçüde arttı. Ayrıca, burs olanakları artırılmış ve barınma olanakları büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Son olarak, AKP hükümeti üniversitelerin bilimsel faaliyetlerine cömert destek vermiştir.

Bu politikaların başarısına rağmen, Türkiye gençliği pandemi sırasında yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı. Pandeminin ikinci yılında okulların ve üniversitelerin yeniden açılmasıyla birlikte artan yaşam maliyeti, özellikle büyük şehirlerde öğrenciler arasında ciddi hayal kırıklıklarına neden oldu. Bu bağlamda, hükümetin politikaları belediyelerin bireysel çabalarıyla desteklenmiştir.

ulusal kampanya

Bu arada AKP’nin yerel yönetimler önderliği de gençlere kültür-sanattan eğitim ve spora kadar pek çok konuda ulaşarak onları harekete geçirmek için bir girişim başlattı. Kocaeli ve Konya belediyeleri gibi bazı kentsel belediyeler, öğrencilere sağladıkları fırsatları önemli ölçüde artırarak gençler için yeni yönetişim modelleri geliştirmiştir.

READ  Türkiye'nin Yayla Agro, halka arzın ardından stratejik ortaklıklar kurmaya çalışıyor

AKP Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan geçtiğimiz günlerde genç milletvekilleri ve akademisyenlerle bir araya gelerek genç nesillerin sorunlarını ve geleceğini derinlemesine tartıştı. Gençlerin sosyal, siyasi ve kültürel hayata katılımını teşvik eden AB Gençlik Stratejisi’ne benzer şekilde AKP, Türkiye’nin gençliğini sorunlarını çözerek ve eski nesillerle uzlaştırarak topluma entegre etmeyi amaçlıyor. Bu kararlı hedefe ancak toplumun çeşitli kesimleri arasında demokratik diyalog ve tartışmanın geliştirilmesi yoluyla ulaşılabilir.

Türkiye’de hakim siyasi parti olarak iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) genç seçmenin desteğini kazanmak için popülist söylemler ve “Z Kuşağı” gibi abartılı tanımlar benimsemek yerine kuşaklar arası diyalog ve adaletin geliştirilmesi gerekiyor. AKP hükümeti, Türkiye’deki toplumsal faktörleri de göz önünde bulundurarak gençliğin uzun süredir devam eden sorunlarına kalıcı çözümler üretmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.