Türkiye, Avrupa Yeşil Anlaşmasına uyum için eylem planını kabul etti

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15/2021 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylanan Yeşil Anlaşma Eylem Planı (“Hareket planı“), ilgili tüm politika alanlarında yeşil bir geçişi desteklemeyi amaçlayan bir yol haritasıdır.Eylem planları öncelikle Türkiye’nin Avrupa Yeşil Anlaşması’na (“EUGRE”) uyumunu göstermeyi amaçlamaktadır.Avrupa Yeşil Anlaşması“) Avrupa Birliği tarafından yayınlanan (“ben“).

Avrupa Yeşil Anlaşması, AB’nin sera gazı emisyonlarını 2050’ye kadar sıfıra indirme, istihdam yaratma ve emisyonları azaltırken yaşam kalitesini iyileştirme stratejisi aracılığıyla iklim ve çevre sorunlarıyla daha geniş ve daha etkili bir şekilde ilgilenir.

Eylem planı, Türkiye’nin mevcut entegrasyonunu koruyacak ve ilerletecek şekilde, Türkiye’nin daha sürdürülebilir, kaynakları verimli kullanan ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkıda bulunmak için Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında kabul edilen düzenleme ve ilkelere uyum sağlamayı amaçlamaktadır. AB Gümrük Birliği kapsamında.

İlgili hedeflere ulaşmak için eylem planı kapsamındaki ana eylemler (1) karbon emisyonunun azaltılması, (2) yeşil ve döngüsel ekonomi, (3) yeşil finans, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) olarak belirlenmiştir. ) sürdürülebilir tarım (6) Akıllı sürdürülebilir seyahat, (7) iklim değişikliğiyle mücadele (8) diplomasi ilkelerinin oluşturulması ve (9) Avrupa Yeşil Anlaşması hakkında farkındalığın artırılması.

Eylem planı kapsamındaki amaç ve faaliyetlerin etkin bir şekilde tamamlanması için hem kamu hem de özel sektörün katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Eylem planının belirlediği değişikliklere uyum sağlamak için diğer uzmanlaşmış çalışma grupları oluşturulabilir. Üniversiteler, STK’lar, meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de ilgili çalışma gruplarına katkıda bulunabileceklerdir.

Eylem planının detayları bu web sitesinde bulunabilir Bağlantı. (yalnızca Türkçe olarak mevcuttur)

Bilgiler ilk olarak yayınlandı Usta | Gazete , Moroğlu Arseven tarafından hazırlanan iki ayda bir yasal güncelleme bülteni.

READ  Tunus, Türkiye ile ticaret anlaşmasının acilen gözden geçirilmesini istiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir