Türk Kızılayı Göç Programları – Sosyal ve Ekonomik Güçlendirme Programı: Toplumların Sosyoekonomik Refahının Tarım Yoluyla Geliştirilmesi – Nihai Rapor – Türkiye

Tüm insanlığı derinden etkileyen göç krizinin en önemli boyutlarından biri, göçmen ve sığınmacıların geçim kaynaklarının sağlanması, yardıma ihtiyaç duymadan ekonomik bağımsızlığa kavuşmaları ve böylece yerel halkla sosyal uyumun sağlanmasıdır.

Yerel toplumda göçmenlere ve sığınmacılara yönelik ekonomik kaynaklı olumsuz algı ve önyargıları azaltmanın veya tamamen ortadan kaldırmanın en geçerli yollarından biri, bu kişilerin verimli bir yaşama katılabilmeleri, geçimlerini sağlayabilmeleri, yakınlarına ve yakınlarına ekonomik katkı sağlayabilmeleridir. Hatta içinde yaşadıkları toplum.

Bu hassasiyetlerden yola çıkarak, Türk Kızılayı Toplumsal Göç Programları kapsamında faaliyet gösteren toplum merkezleri, ülkemizin Sosyal ve Ekonomik Güçlendirme ve İşgücü Destekleme Politikaları kapsamında yerliler, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki diğer yabancılar için istihdam olanaklarını artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla yararlanıcıların mesleki yeteneklerinin ve dil becerilerinin geliştirilmesine, istihdama yönlendirilmesi ve çalışma yaşamında hakların gözetilmesine odaklanan faaliyetler yürütülmektedir.
Bu aşamada, yararlanıcıların sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini sağlamaya yönelik kamu kurumları, STK’lar, özel sektör temsilcileri ve uluslararası paydaşlarla yürütülen projelerin uygulama süreçleri, somut çıktıları, çarpan etkileri ve genel değerlendirmelerini içeren nihai raporlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. . Uzun ve detaylı planlama çalışmalarının saha sonuçlarını içeren bu raporun, benzer çalışmaların önünü açacağını ve bu yola ışık tutacağını umuyoruz.

READ  Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Türkiye, Bosna-Hersek'in istikrarını destekliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir