Spotlight: Türkiye’de Havacılık Sektörü için Temel Sorumluluk Konuları

Tüm sorular

Sorumluluk için yasal çerçeve

Hava taşıyıcılarının sorumluluğu, Sivil Havacılık Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara tabidir. Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar, diğer iç kanunlarla aynı kanun hükmündedir.

Uluslararası taşıma

Türkiye, 1999 Montreal Sözleşmesini onaylamıştır. Hava yoluyla uluslararası taşımacılık için belirli kuralları uyumlu hale getirmek için Mart 2011’de yürürlüğe girmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu Sözleşme ulusal hukukun bir parçası olarak kabul edilir ve tanımlandığı şekilde uluslararası taşımaya uygulanır. Kongre tarafından. Daha önce Türkiye, Lahey Protokolü ve IV. Montreal Protokolü ile değiştirilen 1929 Varşova Sözleşmesi’ne taraftı.

ii dahili ve diğer geleneksel olmayan taşıma

Taşıyıcının yurtiçi veya konvansiyonel olmayan taşımalardaki sorumluluğu Sivil Havacılık Kanunu’na tabidir.

Taşıyıcı, gemide veya uçağa binme veya gemiden inme sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanma veya ölüm halinde, bir yolcunun bedensel yaralanması veya ölümü halinde meydana gelen zararlardan sorumludur.

Bagaj veya kargo, bagaj veya kargo taşıyıcının gözetimindeyken uçakta veya havaalanında yerde kaybolur veya hasar görürse, kontrol edilen bagaj veya kargonun zarar görmesinden veya kaybolmasından taşıyıcı sorumludur.

Taşıyıcı ayrıca yolcuların, bagajların ve kargonun taşınmasındaki gecikmeden kaynaklanan hasarlardan da sorumludur.

Taşıyıcının sorumluluğu kusursuz sorumluluktur; Diğer bir ifade ile taşıyıcı, kusurlu hareket etmemiş olsa dahi sorumludur. Öte yandan, taşıyıcı, zararı önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını veya bu önlemlerin tümünün alınmasının imkansız olduğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Taşıyıcının veya acentelerinin zarara kasten veya bilerek zarara yol açabileceğinin ispatlanması halinde, taşıyanın sorumluluğu sınırlandırılır. Kanunun ilgili maddesi, sınırlamanın 1929 Varşova Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer sözleşme ve protokollere göre belirlenmesini öngörmektedir. Varşova Sözleşmesi artık geçerli olmadığından, bu Madde sınırların 1999 Montreal Sözleşmesi uyarınca tanımlandığı şeklinde yorumlanmalıdır. Yazma sırasında, limitler ölüm ve yaralanma için 128.821 Özel Çekme Hakkı (SDR), gecikmeden kaynaklanan hasar için 5.346 SDR, kayıp veya hasar veya gecikme için 1.288 SDR ve kargo için kg başına 22 SDR’dir.

READ  Katar'la kriz hafifledikçe Türkiye-Körfez ilişkilerinin yeniden canlanması muhtemel

Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlamak, taşıyıcının ve yolcunun adı, düzenlenme tarihi ve yeri, hareket tarihi ve yeri ve varış yeri, biletin fiyatı ve bir biletin düzenlenmesi. Sorumluluğun Sivil Havacılık Yasası kapsamında sınırlandırıldığına dair beyan.

Taşıyıcının acente ve çalışanlarının sorumluluğu, görevleri kapsamında hareket ettiklerinin kanıtlanması durumunda da aynı şekilde sınırlandırılır.

iii Genel Havacılık Yönetmeliği

Hava taşıyıcıları için sorumluluk kuralı, genel havacılık operatörleri için de geçerlidir. Farklı hava araçları türleri arasında hiçbir ayrım yoktur.

iv Yolcu hakları

SHGM, görev ve yetki alanı içerisinde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yolcu Hakları Yönetmeliğini çıkarmıştır. Bu yönetmelik (EC) no. 261/2004’e çok benzer. Bu düzenlemeye göre yolcular, uçuşun gecikmesi, iptali ve uçağa alınmama durumlarında alternatif düzenlemeler veya önceden belirlenmiş tazminat alma hakkına sahiptir. Alternatif düzenlemelerin kabul edilmesi veya tazminat alınması, ilgili kanun kapsamında daha fazla tazminat ödenmesini engellemez.

En ilgili mevzuat Tüketicinin Korunması Kanunu’dur. Yolcular, belirli bir değere (yazım sırasında yaklaşık 1,350 ABD Doları) kadar olan anlaşmazlıklar için tüketici tahkim mahkemelerinde ve daha yüksek değerdeki anlaşmazlıklar için tüketici mahkemelerinde tazminat talebinde bulunabilirler.

v Diğer mevzuat

Türkiye’de rekabetin korunması, çevrenin korunması, tüketicinin korunması, vergi kanunları, kurumsal yönetim, çalışma ve sosyal güvenlik ve benzeri kanunları düzenleyen ve tüm ticari kuruluşlar tarafından uyulması gereken mevzuat bulunmaktadır.

Havayollarını daha çok ilgilendiren, istihdam ve sosyal güvenlik mevzuatı, işverenlere güvenlik, tazminat ve işle ilgili kazalarla ilgili özel sorumluluklar yüklemektedir. İşverenler, görevleri sırasında çalışanların yaralanmaları veya ölümlerinden kesinlikle sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.