Olası bir satış öncesi devlet enerji şirketlerinin Türkiye’nin gözünde yeniden yapılandırılması

Hükümet, devlet kontrolündeki şirketleri değiştirmek için kâr odaklı kurumsal yaklaşımı değiştirmeye çalışıyor. Kredi: Melquis Melki / Pixabe.

Devlete ait botlar, gaz ticareti, ham boru hattı ve gaz altyapısı dahil olmak üzere üç şirkete ayrılabilir.

Türkiye’nin kamuya ait bazı enerji şirketlerini olası halka arzlar veya hisse satışı öncesinde yeniden yapılandırmak istediği söyleniyor.

Bloomberg, gelişmeye aşina olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere enerji şirketlerini yeniden yapılandırmakla ilgilendiklerini söylediklerini aktardı.

Devlete ait bir gaz ithalatçısı ve boru hattı işletmecisi olan Potas’ın üç küçük şirkete bölünmesi bekleniyor.

Üç birim gaz ticareti, ham boru hattı ve gaz altyapı operasyonlarını içeriyor.

Bu birimler, ülkenin gaz piyasasını serbestleştirmek için yasaya uygun olarak ayrı kuruluşlar olarak başlatılacaktır.

Ayrıca, Potas’ın varlık ve yükümlülükleri arasındaki negatif fark, Hazine tarafından borçlandırılacaktır. Tasarıya göre, kredi üç yeni şirketin temettüleri yoluyla geri ödenecek.

Bölünmüş şirketler, kârlı hale geldiklerinde halka arz veya özelleştirme için düşünülebilir.

Önerilen yeniden yapılandırma, devlet kontrolündeki şirketlere kar amaçlı kurumsal yaklaşımı değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de devlete ait petrol üreticisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şu anda Karadeniz’de büyük bir gaz sahası geliştiriyor.

İlgili bir hamlede, Türk hükümeti devlet elektrik iletim şirketi Diaz’ı gelecek yılın sonuna kadar ilk halka arz etmeyi planlıyor.

Son zamanlarda Reuters, Türkiye’nin artan gaz talebini karşılamak için Azerbaycan’dan doğal gaz ithal etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Türkiye Enerji Bakanı Batı Danmes’e göre, anlaşma uyarınca Azerbaycan üç yıllık bir süre içinde Türkiye’ye 11 milyar metreküp (pcm) doğal gaz tedarik edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.