İdiyopatik pulmoner fibroz için tercihli bir Fosfodiesteraz 4B inhibitörü denemesi

İdiyopatik pulmoner fibroz için tercihli bir Fosfodiesteraz 4B inhibitörü denemesi

Özet

arka fon

Fosfodiesteraz 4 (PDE4) inhibisyonu, idiyopatik pulmoner fibrozlu hastalarda faydalı olabilecek anti-inflamatuar ve anti-fibrotik etkilerle ilişkilidir.

teknikler

Bu faz 2, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, idiyopatik pulmoner fibrozlu hastalarda PDE4B alt tipinin oral tercihli inhibitörü olan BI 1015550’nin etkililiğini ve güvenliğini araştırdık. Hastalar, günde iki kez 18 mg’lık bir dozda BI 1015550 veya plasebo almak üzere 2:1 oranında randomize edilmiştir. Birincil son nokta, bir antifibrotik ajanın hiç kullanılmaması veya kullanılmama geçmişine göre ayrı ayrı bir Bayes yaklaşımı kullanarak analiz ettiğimiz, 12 haftada zorlu vital kapasitede (FVC) başlangıca göre değişiklikti.

sonuçlar

Toplam 147 hasta BI 1015550 veya plasebo almak üzere randomize edilmiştir. Arka plan antifibrotik ajanları kullanmayan hastalarda, zorlu vital kapasitedeki ortalama değişiklik, 1015550 BI grubunda 5,7 mL (%95 GA, -39,1 ila 50,5) ve diğer grupta -81.7 mL (%95 GA, -133,5 ila -44,8) olmuştur. plasebo grubu (medyan fark, 88,4 mL; %95 GA, 29.5 ila 154.2; BI 1015550, plasebodan daha yüksek performans, 0.998). Posterior antifibrotik ajanlar kullanan hastalar arasında, zorlu vital kapasitedeki ortalama değişiklik, 1015550 BI grubunda 2,7 mL (%95 GA, -32,8 ila 38,2) ve ikinci grupta -59,2 mL (%95 GA, -111,8 ila -17,9) olmuştur. plasebo grubu (medyan fark, 62.4 ml; %95 GA, 6,3 ila 125.5; BI 1015550’nin plasebodan daha iyi olma olasılığı, 0,986). Tekrarlanan ölçüm analizine sahip karma bir model, Bayes analiziyle tutarlı sonuçlar verdi. İshal en sık görülen yan etkiydi. Toplam 13 hasta yan etkiler nedeniyle BI 1015550 tedavisini bırakmıştır. Şiddetli advers olay veya şiddetli advers olay yaşayan hastaların yüzdeleri, iki deneme grubunda benzerdi.

Sonuçlar

Bu plasebo kontrollü çalışmada, tek başına veya bir anti-fibrotik ajanın arka planda kullanımıyla birlikte BI 1015550 ile tedavi, idiyopatik pulmoner fibrozlu hastalarda akciğer fonksiyonunda bir azalmayı önledi. (Boehringer Ingelheim tarafından finanse edilmiştir; No. 1305-0013, ClinicalTrials.gov, NCT04419506.)

READ  SpaceX apunta a lanzar 52 Falcon 9, Falcon Heavy en 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir