BDDK Takipteki Kredilere Odaklanmaya Devam Ediyor: Türk Varlık Yönetim Firmalarının Yeniden Yapılandırılması – Şirketler / Ticaret Hukuku

Türkiye: BDDK Takipteki Kredilere Odaklanmaya Devam Ediyor: Türk Varlık Yönetim Şirketlerini Yeniden Şekillendiriyor

Bu makaleyi yazdırmak için tek ihtiyacınız olan Mondaq.com’a kaydolmak veya oturum açmak.

yeni gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Varlık Yönetim Firmalarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldırarak, “Varlık Yönetim Firmalarının Kuruluş ve Faaliyetleri ile Devralacak Alacaklara İlişkin Yönetmelik (“Düzenleme”) 14 Temmuz 2021 tarihinde Türk varlık yönetim şirketlerinin yeniden yapılandırılması.

ne var ne yok?

Süresi Dolmuş Kredileri Satmak

  • BDDK düzenleme ile varlık yönetim şirketlerinin sadece sorunlu krediler satın alabileceklerini değil, finansal kuruluşlardan kredi kullanabileceklerini de netleştirdi.

taahhüt vermek

  • Bankaların mevcut uygulamasına paralel olarak BDDK, bireysel risk grubu varlık portföylerinin satışı dışında, finansal kuruluşların kredi portföylerini ihale yoluyla satmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Borçlulara sağlanacak finansman limitleri

  • Varlık yönetim şirketinin borçlularına sağlayabileceği toplam finansman tutarı, söz konusu varlık yönetim şirketinin özsermayesinin üç katını aşamaz.

Borçlularla iletişimi kısıtlayın

  • Tahsilat süreciyle ilgili yeni gereksinimler dizisi ile BDDK, varlık yönetimi firmalarının finansal tüketicilerle iletişimlerine yeni kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre, varlık yönetim şirketleri bu borçlularla Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde saat 20.00’den sonra iletişime geçemeyecek.

Yeni kurumsal yönetim kuralları

  • BDDK, varlık yönetim şirketleri için yeni kurumsal yönetim kurallarını benimsemiştir. Değişiklikler kapsamında asgari yönetim kurulu üye sayısı üçe indirilmiş ve genel müdürlerin nitelikleri güncellenmiştir.

çözüm

Yeni düzenleme ile BDDK, ekonomik reform paketinde yer alan bu şirketlerin kapasitelerini güçlendirme hedefi doğrultusunda Türk varlık yönetim şirketlerinin hukuki altyapısını modernize etmiştir.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Bu gibi durumlarda uzman tavsiyesi alınması tavsiye edilir.

Hakkında popüler yazılar: Türkiye’den Şirketler / Ticaret Hukuku

READ  Türkiye, Dünya Su Günü'nde ulusal projeler açıyor

İnanç tek başına yeterli değil

Mills ve Reeve

Yedi yıl boyunca bir müvekkilin görevden alınmasıyla mahkeme, müvekkilin sahip olduğu bir inanç arasında ayrım yaptı.

Krediler için Kıbrıs UBO’sunu Kaydedin

Areti Charidemou & Associates LLC

Kıbrıs, 23 Şubat 2021 tarihli 2018/843 tarihli Beşinci Avrupa Birliği Kara Para Aklamayı Önleme Direktifinin hükümlerini kendi iç mevzuatına dahil etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir