நாசம் சங்கரே | NTVSpor.net

Milli futbolcu Nazım Sankare, iyi bir futbolla Hırvatistan’a karşı kazanmak istediğini belirterek, “Her zamanki gibi sahaya gidiyoruz. Yüzde yüzümüzü verirsek yarın kazanırız.” Dedim.

Ayet, “Koğan Gönal kendi takımında oynuyor. Milli takıma seçildiniz. Bu durum hakkında ne söylemek istersiniz?” Soruya, . Ben bunu yapmayacağım. “ Cevap verdi.

Nassam’la ilgili soru üzerine konuşan Genol Kenick, “Cohen bizim için çok değerli bir oyuncu. İlk kapağa girdi. Büyük katkılar sağladı. Sakatlandı. Genç arkadaşlarımız Cogan bir şans yakalayınca oynuyor ama gerekmiyor. Jennifer Türkiye’nin harika bir oğlu. Kapılarımızı tüm oyunculara açıyoruz ama bu her oyuncuya sahip olduğumuz anlamına gelmiyor.Oyuncunun yeteneği güçlü ise esas kabul edilir, yanlış iş yapmayız, halkın beklediği yerde iş yaparız, herkes günahkar işler yapar, bu tür küçük işler ile takımımıza zarar verir. Emin değilim, marjinal bir oyuncu yarın takıma katılabilir, bu takıma baktığınızda Brooke ve Connor 9 yıl önce oradaydı. 11 Kasım’da Hırvatistan’a döndü ‘Hırvatistan ile oynayacağız. Den iki oyuncu var. Takım tamamen değişti. Bu olacak. Sizin için geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu konuya odaklanırsak doğru olur. ”

Almanya’da doğan Nazım, Alman ve Türk futbolu arasındaki farkı sorgulayarak, “Türkiye’de futbol biraz daha sert, daha güçlü, daha teknik vurguluyor. Almanya’da çok disiplinli çalışıyorlar. Hızlı futbol oynuyorlar. Ama Türk futbolu giderek büyüyor.”

READ  Azaltılmış Belçika Yunanistan'a sahip; Ukrayna ve Türkiye Rekor Başarı-Spor Haberleri, İlk Yazı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir